Tyresö Pingstkyrka
Bollmoravägen 121
08-712 21 21
pingstkyrkan@tyresopingst.se

Vårt sociala arbete

Kyrkorna som utgör Filadelfia Stockholm har ett viktigt arbete till stöd för behövande grupper i samhället. Genom våra diakonala arbeten i olika delar av Stockholmsregionen vill vi vara med och lyfta människor ur svåra livssituationer.

Vårt diakonala arbete grundar sig till största delen på frivilliginsatser. För dig som vill vara med och göra gott erbjuder vi möjligheten att vara med som volontär. Vi tror att ett av de bästa sätten att visa vem Jesus är, är genom goda handlingar, att oegennyttigt dela med sig av sitt liv till andra människor.

Foto: Andreas Lalantha Jansson

Masten LP-Center, Tyresö Pingstkyrka

Masten LP-Center är en lokal LP-verksamhet. Vi är ett komplement till missbruksvården i vårt samhälle med en tydlig kristen profil. Vi samarbetar med LP:s behandlingshem, kommunens missbruksenhet och andra samarbetspartners. Masten LP-center består av olika delar och kan bistå människor i olika skeden i livet. Men det viktigaste målet är att ge människor möjlighet till befrielse från drogmissbruk och upprättelse i samhället till en hel människa; till ande, själ och kropp. Vi bedriver öppenvård i form av arbetsträning och social träning anpassad efter individens behov samt kontaktverksamhet genom "Öppet hus"-verksamhet och fältarbete, där människor motiveras och stöttas till att förändra sitt liv. Här finns cykelverkstad, snickarverkstad och vävstuga. I samarbete med vår Second Hand ställs arbetsträningstillfällen till förfogande.

KONTAKT
INFO
  • LP-Kontakten är öppen:

    Måndag till fredag klockan 10-12.

    Arbetsträning:

    Måndag till fredag klockan 9-13 efter personlig planering.