Mälarökyrkan
Box 227, Mälarötorg 12
08-560 308 77
info@malarokyrkan.se

Socialt

Kyrkorna som utgör Filadelfia Stockholm har ett viktigt arbete till stöd för behövande grupper i samhället. Genom våra diakonala arbeten i olika delar av Stockholmsregionen vill vi vara med och lyfta människor ur svåra livssituationer.

Vårt diakonala arbete grundar sig till största delen på frivilliginsatser. För dig som vill vara med och göra gott erbjuder vi möjligheten att vara med som volontär. Vi tror att ett av de bästa sätten att visa vem Jesus är, är genom goda handlingar, att oegennyttigt dela med sig av sitt liv till andra människor.

Foto: Andreas Lalantha Jansson

Caféträff för funktionshindrade, Mälarökyrkan

I samarbete med Svenska kyrkan, Ekerö, anordnas varje månad en caféträff för funktionshindrade där alla gruppboenden på Ekerö kommun är inbjudna. Café för funktionshindrade har blivit en populär träffpunkt för många som gärna kommer och stämmer in i allsången och delar gemenskapen kring fikaborden i Mälarökyrkans café.

KONTAKT
INFO
  • En gång varje månad
    Sång, musik, fika och gemenskap

Svartsjöanstalten, fängelsebesök, Mälarökyrkan

På tisdagar varje vecka beger sig en grupp frivilliga från Mälarökyrkan och flera andra församlingar till Svartsjöanstalten där de besöker de intagna. Besöken brukar bestå av fika, sång och gemenskap. Arbetet startades för övrigt för mer än 60 år sedan av Axel Rosén och är därmed Sveriges äldsta ännu existerande fängelsemission.

KONTAKT
INFO
  • Tisdagar
    Sång, fika och gemenskap med de intagna på Svartsjöanstalten.