Mälarökyrkan
Box 227, Mälarötorg 12
08-560 308 77
info@malarokyrkan.se

Gudstjänst

Vill du vara med om en upplevelse som kan förändra?

Varje vecka anordnar vi flera olika samlingar i vår kyrka. Vi gör vårt bästa för att skapa en miljö där så många som möjligt kan få upptäcka vem Jesus är.

Varmt välkommen!

Gudstjänst, Mälarökyrkan

Varje söndag firar vi gudstjänst i Mälarökyrkan, en samling dit alla är välkomna oavsett medlemskap eller bekännelse. Sång, musik, bön och bibelundervisning är centrala delar i gudstjänsten. Nattvard firas också regelbundet.

Gudstjänsterna är söndagar 11.00 med undantag för sommaren då den börjar 10.00.

Många besökare brukar tycka om att dröja kvar efter och delta i gemenskapen på det efterföljande kyrkkaffet.

I samband med gudstjänsten samlas under terminerna Smash, som är en gudstjänst särskilt anpassad för de yngre. För mer information läs mer under rubriken Söndagsskolan Smash.

KONTAKT
INFO
  • Söndagar kl 11
    Predikan, sång och musik
    Alla är välkomna!